2 Following
linhtalinhtinh

Linhtalinhtinh

Currently reading

The Houses of History: A Critical Reader in Twentieth-Century History and Theory
The Complete Calvin and Hobbes
Bill Watterson

Chùa Đàn

Chùa Đàn - Nguyễn Tuân Nếu chỉ tính cái phần 2 - tức là Tâm Sự Của Nước Độc, hay là Chùa Đàn bản cũ, thì đọc cũng ổn. Cũng từa tựa như Vang bóng một thời, Nguyễn Tuân lại giở ngón ngôn từ ra để tả đến là sợ, như liêu trai trí dị vậy. Nhưng có lẽ đọc nhiều thì dần thấy mệt, bởi ông mải khoe tài quá. Cả một bài văn mà như cả một hồ ngọc thế thì lóa mắt thật đấy, nhưng rồi chói quá ta phải quay đi. Nhưng giá như chỉ cần nhấn vào một đóa hoa thôi, thì tôi vẫn cứ sẽ nhớ mãi. giản dị là một cái đẹp ẩn mình.

Phần 1 và phần 3, có lẽ là một sự thất vọng. Khó trách được. Nhưng văn chương phải là sự thật, khi nó biến thành một thứ công cụ thì tôi không còn muốn chạm đến.