2 Following
linhtalinhtinh

Linhtalinhtinh

Currently reading

The Houses of History: A Critical Reader in Twentieth-Century History and Theory
The Complete Calvin and Hobbes
Bill Watterson

Vĩnh Biệt Gunxaru

Vĩnh Biệt Gunxaru - Chingiz Aitmatov,  Phạm Mạnh Hùng Thảo nguyên bao la rộng lớn, cánh đồng ruộng lúa mênh mang, vậy mà sao ngột ngạt đến thế?

Tôi chỉ muốn cầm súng dậy mà bắn, bắn chết hết lũ thối tha ấy. Ngột ngạt quá, không thở được. Bất lực quá, không chống chọi được. Buông tay ư? Hay đứng dậy mà chiến đấu để rồi mà bị chết đứng?