2 Following
linhtalinhtinh

Linhtalinhtinh

Currently reading

The Houses of History: A Critical Reader in Twentieth-Century History and Theory
The Complete Calvin and Hobbes
Bill Watterson

Côi Cút Giữa Cảnh Đời

Côi Cút Giữa Cảnh Đời - Ma Văn Kháng "Hết cơn bĩ cực rồi sẽ tới tuần thái lai"

Nhưng đọc truyện mà khóc từ đầu đến cuối. Chờ đợi, chờ đợi cho tới mòn mỏi cái "tuần thái lai" sẽ đến với bà. Cứ cái này nối tiếp cái kia đổ lên, đổ lên mãi không dứt. Tôi vừa khóc vừa điên tiết vừa muốn phát thét lên. Giời ơi, sao mà khổ thế. Tới bao giờ? Tới bao giờ? Vừa thương vừa hận những đứa con của bà. Căm ghét và bất lực nhìn cảnh đời tàn nhẫn.

Nhưng mà nó đến được trong có mấy ngày ngắn ngủi ấy thôi. Và cái tuần thái lai với những con người nghèo ấy cũng chẳng phải sung sướng gì, chỉ là bớt khổ, bớt nhục, bớt bị chèn ép, bớt ê chề tủi hờn đau đớn. Tức là bớt thảm thiết hơn.

Kết thúc một cuộc đời đã tha thứ và nuôi dưỡng bao nhiêu mảnh hồn khác