2 Following
linhtalinhtinh

Linhtalinhtinh

Currently reading

The Houses of History: A Critical Reader in Twentieth-Century History and Theory
The Complete Calvin and Hobbes
Bill Watterson

Franz và Clara

Franz và Clara - Philippe Labro,  Huy Minh Bản dịch không được tốt lắm, nhiều khi hơi cứng. Những đoạn văn tả cảnh và tâm trạng vì thế bị khô khan và không gắn kết được với nhau.